Finansijski izveštaj o prikupljenom novcu putem donatorskih kutija

Kao što je već poznato, savetovalište Narcis se finansira pretežno iz raznih vrsta donacija. Jedan od načina finansiranja jesu i donatorske kutije koje su postavljene na više lokacija u Kruševcu. Od samog početka, rad savetovališta je transparentan pa smo zato odlučili da i na ovaj način obavestimo javnost o iznosu novca koji je prikupljen iz donatorskih kutija.

 
Apoteke Marković Apoteke Andjela PS Kafeterija UKUPNO
55 773,00 dinara 23 477,00 dinara 4 896,00 dinara 84 146,00 dinara

*period: septembar-decembar 2019. god.

Donatorske kutije se redovno preuzimaju i prikupljen novac se uplaćuje na tekući račun savetovališta Narcis. Novac se koristi isključivo za neometan i kontinuiran rad savetovališta. 

Na ovaj način se zahvaljujemo svim gradjanima koji su dali svoj doprinos kao i vlasnicima pomenutih objekata koji su nam omogućili postavljanje donatorskih kutija i na taj način podržali rad savetovališta.

Donatorske kutije se nalaze na sledećim adresama:

Apoteka Marković - ul.Vidovdanska 63 i ul. Vidovdanska 201

Apoteka Andjela - ul. Dostojevskog 61, ul. Aerodromska 14 i ul. Jaksiceva 4.

PS Kafetrija - Trg Kosturnica 58e

Apoteka Matić - ul. Poručnika Božidara 52 i Brijanova 5.