+381 691180345     udruzenje@uzrro.rs

Ciljevi i aktivnosti


 • organizovanje i mobilizacija zdravstvenih radnika svih profila sa teritorije Rasinskog okruga na podsticanje aktivnosti u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju zdravstvene zaštite, zdravstvene nege, medicinske struke i medicinske nauke kroz organizovanu kontinuiranu profesionalnu i medicinsku edukaciju;
 • zastupanje stručnih interesa članova;
 • zastupanje stručnih interesa članova u strukturama gde zdravstveni radnici deluju (socijalna zaštita, školstvo, nauka…);
 • staranje o zdravstvenim radnicima u situacijama kada im je potrebna materijalna, socijalna ili stručna pomoć;
 • preduzimanje aktivnosti u cilju realizacije zdravstvene delatnosti i stručnih zadataka u skladu sa pozitivnim propisima iz oblasti zdravstva i etičkim principima;
 • saradnja sa Srednjim medicinskom školom u Kruševcu, Fondom zdravstvenog osiguranja, Srpskim lekarskim društvom i dr, i u saradnji sa njima organizacija seminara, tribina i drugih aktivnosti edukativnog karaktera;
 • učešće u radu Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije i drugim komorama u skladu sa Zakonom o komorama zdravstvenih radnika;
 • koordinacija poslova vezanih za pružanje pomoći svojim članovima kod zapošljavanja u zemlji i inostranstvu;
 • zalaganje za stvaranje povoljnijih uslova rada zdravstenih radnika;
 • zalaganje za učestvovanje u javnim raspravama o nacrtima propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i njenoj organizaciji i davanje predloga i primedbi;
 • humanitarni rad i rad sa ugroženim grupama iz oblasti zdravstvene i socijalne pomoći.

Ativnosti se po pravilu realizuju putem održavanja naučnih stručnih skupova, edukativnih seminara, kongresa, konferencija, simpozijuma, i slično u smislu kontinuirane profesionalne edukacije zdravstvenih radnika Republike Srbije.

 

 

 

Izrada internet prezentacije www.uzrro.rs u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske organizacijama civilnog društva o sprovođenju socijalno-inovativnih projekata – Swiss PRO“. Udruženje zdravstvenih radnika nacionalne asocijacije Rasinskog okruga isključivo je odgovorna za sadržaj internet prezentacije www.uzrro.rs koji ne predstavlja nužno stavove Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.

UZRRO

Telefon: +381 691180345; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NARCIS

Telefon: +381 37 350 6000; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sva prava zauzeta © 2018 UZRRO