+381 691180345     udruzenje@uzrro.rs

Istorijat


Udurženje zdravstvenih radnika nacionalne asocijacije Rasinskog okruga (UZRNA) je organizacija civilnog sektora, čije je sedište u Kruševcu. UZRNA je osnovana u oktobru 2016.godine i okuplja više od 1000 stalnih članova (lekara, medicinskih sestara i tehničara, fizioterapeuta, sanitarnih radnika iz svih državnih i privatnih zdravstvenih ustanova na teritoriji Rasinskog okruga). UZRNA je od samog početka punopravna članica Nacionalne asocijacije zdravstvenih radnika Srbije, koja okuplja slična regionalna udruženja sa teritorije čitave države.

Osnovni ciljivi UZRNA su:

 • organizovanje i mobilizacija zdravstvenih radnika svih profila, sa teritorije Rasinskog okruga, na podsticanje aktivnosti u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju zdravstvene zaštite, zdravstvene nege, medicinske struke i medicinske nauke kroz organizovanu kontinuiranu profesionalnu i medicinsku edukaciju;
 • zastupanje stručnih interesa članova;
 • staranje o zdravstvenim radnicima u situacijama kada im je potrebna materijalna, socijalna ili stručna pomoć;
 • humanitarni rad i rad sa ugroženim grupama iz oblasti zdravstvene i socijalne pomoći.

UZRNA je ostvarila stalnu saradnju sa:

 • Opštom bolnicom Kruševac,
 • svim Domovima zdravlja na teritoriji Rasinskog okruga,
 • Specijalnom bolnicom Ribarska Banja,
 • Zavodom za javno zdravlje Kruševac,
 • Srednjom medicinskom školom u Kruševcu,
 • Fondom zdravstvenog osiguranja Kruševac
 • Društvom za borbu protiv karcinoma – podružnica Kruševac
 • Srpskim lekarskim društvom
 • Komorom medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
 • Organizacijama koje okupljaju invalidna lica u Kruševcu

Članovi UZRNA do sada su učestvovali na više stručnih skupova iz oblasti unapređenja zdravstvene zašatite i nege. UZRNA je 12.maja 2018.godine u Kruševcu bila domaćin i organizator Centralnog programa Nacionalne asocijacije zdravstvenih radnika Srbije, povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara i tehničara. Pokrovitelj ove manifestacije je bio Grad Kruševac. Pored Svečane akademije, koja je organizovana u Kruševačkom pozorištu, na postavljenim štandovima na platou ispred Doma sindikata i na Bagdali, građani su mogli da obave preventivne preglede, ali i da dobiju savete o zdravim stilovima života.

Udruženje zdravstevnih radnika nacionalne asocijacije Rasinskog okruga (UZRNA), je osnivač Savetovalište za pomoć obolelima od malignih bolesti NARCIS. Ovo je jedinstveni centar u ovom delu Srbije, za tzv. produženu zdravstvenu pomoć osobama koja boluju od malignih oboljenja i članovima njihovih porodica. Osnivanje Savetovališta NARCIS, omogućeno je zahvaljujući finansiranju Ambasade Švajcarske u Srbiji, kroz donatorski program Swiss PRO, koji će trajati do septembra 2019.godine. Partneri UZRNA na realizaciji ovog projekta su Opšta bolnica Kruševac i Društvo za borbu protiv karcinoma – podružnica Kruševac.

Savetovalište NARCIS sa direktnim uslugama korisnicima (obolelima od malignih oboljenja i članovima njihovih porodica), počeće od 1.februara 2019.godine. U toku je priprema za rad Savetovališta, kao i priprema i edukacija stručnog osoblja za adekvatno pružanje pomoći.

Pored članova UZRNA, u Savetovalištu NARCIS aktivno će raditi iskusni stručnjaci iz oblasti: onkologije, kliničke psihologije, socijalnog rada, fizijatrije i nutricionizma. U direktan rad sa korisnicima usluga „Narcisa“ biće uključeni i mladi i obrazovani ljudi iz navedenih oblasti, koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu.

Cilj Savetovališta NARCIS je da kroz stručnu produženu zdravstvenu negu i pomoć, pruži neophodne informacije i emocionalnu podršku obolelima, njihovim porodicama i prijateljima, kako bi se lakše prilagodili novo-nastaloj situaciji, koja podrazumeva brojne promene u načinu života obolelih i članova njihovih porodica.

Izuzev ograničenih sredstava, koja su dovoljna samo za osnivanje i početnu fazu rada Savetovališta, a koja je obezbedila Ambasada Švajcarske u Srbiji, kroz donatorski program Swiss PRO, Savetovalište NARCIS nema stalni izvor prihoda, već planira da održivo funkcioniše uz pomoć donacija i sredstava koja će se prikupljati kroz: dobrotvorne humanitarne akcije, aukcije, izložbe i partnerske nastupe na prigodnim javnim događajima u Kruševcu, kao i kroz donacije privrednih subjekata, humanitarnih fondova i pojedinaca iz zemlje i inostranstva.

Naglašavamo da sve usluge Savetovališta NARCIS, su BESPLATNE.

Javnost rada Savetovališta NARCIS, Udruženje zdravstvenih radnika nacionalne asocijacije Rasinskog okruga (UZRNA) obezbedilo je kroz medijske promocije, na lokalnim i regionalnim medijima, kao i preko namenskog novo-osnovanog internet Portala www.uzrro.rs .

Kontrolu rada Savetovališta NARCIS, sprovodiće Upravni odbor UZRNA, Projektni tim zadužen za realizaciju programa rada Savetovališta i donator Swiss PRO, kroz redovne kontrole i periodične izveštaje.

 

 

 

Izrada internet prezentacije www.uzrro.rs u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske organizacijama civilnog društva o sprovođenju socijalno-inovativnih projekata – Swiss PRO“. Udruženje zdravstvenih radnika nacionalne asocijacije Rasinskog okruga isključivo je odgovorna za sadržaj internet prezentacije www.uzrro.rs koji ne predstavlja nužno stavove Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.

UZRRO

Telefon: +381 691180345; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NARCIS

Telefon: +381 37 350 6000; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sva prava zauzeta © 2018 UZRRO