+381 691180345     udruzenje@uzrro.rs

I MI NA ZDRAVO IMAMO PRAVO!

Projekat finansira Swiss PRO

I MI NA ZDRAVO IMAMO PRAVO!


Ukoliko:

- bolujete od nekih hroničnih bolesti
- ukoliko imate nedoumica i nepoznanica oko korona virusa
- ukoliko imate nedoumica oko vakcinacije
- ukoliko želite da se informišete o svemu što doprinosi zdravijem načinu života
- ukoliko mislite da vam je potrebna bilo kakva podrška
 
KONTAKTIRAJTE NAS!!!
MI SMO TU DA POMOGNEMO, DA OSTVARITE VAŠE PRAVO DA BUDETE ZDRAVO

OSTARITE VAŠE PRAVO DA BUDETE ZDRAVO!

- merenje krvnog pritiska
- merenje šećera u krvi
- pomoć oko brzog zakazivanja pregleda (kontrolnih)
- pomoć hronično obolelim licima
- mogućnost online savetovanja od strane stručnog tima Savetovališta NARCIS (psiholog, socijalni radnik, nutricionista i fizioterapeut)
- mogućnost obuke na računaru u svrhu promocije zdravlja i zdravih stilova života

Projekat I mi na zdravo imamo pravo

Aktivnosti u okviru projekta za mesec decembar

Tokom decembra meseca, medijatorka je obišla 15 porodica, od kojih su 10 čalnova od ovih porodica uglavnom mlađa lica i koji su izrazili zainteresovanost za obuku koršćenja računara.

Opširnije

Projekat I mi na zdravo imamo pravo

Aktivnosti u okviru projekta za mesec novembar

U okviru projekta “I MI NA ZDRAVO IMAMO PRAVO ”- SAVETOVALIŠTE ZA OBOLELE OD KARCINOMA, za mesec NOVEMBAR relizovane su sledeće aktivnosti:
Obiđena su tri romska naselja: Panjevac, Čitluk, Marko Orlović

Opširnije

Projekat I mi na zdravo imamo pravo

Aktivnosti u okviru projekta za mesec oktobar

U okviru projekta  “I mi na zdravo imamo pravo” - Savetovališta NARCIS, za mesec oktobar relizovane su sledeće aktivnosti:
Zdravstvena medijatorka je obišla tri romska naselja u Kruševcu ( Marko Orlović, Čitluk i Panjevac).

Opširnije


Iskustva Savetovališta NARCIS iz dosadašnjeg rada sa osobama koje boluju od malignih oboljenja (od ukupno oko 2.750 korisnika, oko 10% su Romi), pokazuju da su pripadnici romske populacije često manje zainteresovani za process lečenja i produžene zdravstvene zaštite i nege, kao i da su manje informisani o svojim pravima iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Taj trend je primetno pogoršan u vreme pandemije koronavirusa, kada se smanjivao međusobni direktni kontakt i ubrzano prelazilo na veću komunikaciju preko digitalnih tehnologija (prijave preko e- Uprave, zakazivanje kontrolnih specijalističkih pregleda za hronične bolesnike, dobijanje izveštaja sa testiranja ili o stanju datih rezulatata preko e-mail pošte...). Takođe, posmatrana populacija ima potrebe i za ostvarivanjem određenih prava iz oblasti socijalne zaštite i pomoći, za šta je često neophodna bolja informisanost i veće znanje u komunikaciji sa institucijama socijalne zaštite.

Prema statističkim podacima na teritoriji grada Kruševca (oko 130.000 stanovnika) 16% stanovništva spade u kategoriju “ stara populacija”. Od toga su čak 4,6% Romi. Smatra se da polovina od navedenog procenta ove kategorije romskog stanovništva u Kruševcu živi sa nekim od hroničnih oboljenja (maligne bolesti, hipertenzija, dijabet, posledice šlogova i infarkta, neurološke bolesti...). Nesumnjivo ovoj kategoriji stanovništva je, više nego drugima, potrebna kontinuirana zdravstvena zaštita, koju oni očigledno ne koriste, jer je usled pojave pandemije koronavirusa i propisanih epidemioloških mera, redukovan rad specijalističkih zdravstvenih usluga, a takođe, ostvarivanje komunikacije u smislu konsultacija, zahteva za stručne savete i zakazivanje neophodnih medicinskih pregleda je masovno usmeren preko digitalnih tehnologija. Ovaj vid komunikacije starijoj romskoj populaciji je u velikoj meri stran i nedostupan iz dva razloga: nedostatak adekvatnih tehničkih uređaja ili nepoznavanje rada na savremenim digitalnim uređajima. Zbog toga njihovo zdravlje je ugroženo više nego ostalom delu populacije.

Nacionalna asocijacija udruženja zdravstvenih radnika Rasinkog okruga, će realizacijom ovog projkta uticati na podizanje svesti kod navedene ugrožene manjinske grupe o nephodnosti veće brige za sopstveno i zdravlje drugih ljudi. Da bi to postigli neophodno je da se preko Savetovališta NARCIS angažuje zdravstveni medijator, koji će biti spona između izabrane grupe hronično obolelih Roma u naselju “Marko Orlović” u Kruševcu i zdravstvenih institucija i socijalnih službi. Takođe, u saradnji sa partnerom na ovom projektu Romskim udruženjem ROMANI CIKNA, organizovaće se obuka izabranih lica iz navedene ugrožene kategorije za korišćenje digitalnih tehnologija, a u svrhu zaštite sopstvenog zdravlja i to u meri nephodnoj da mogu da saznaju osnovne informacije o svojim potrebama i pravima iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, kao i da koriste samostalno mogućnost za postavljanje upita, eventualne prijave (zakazivanje kontrolnog pregleda, prijava za vakcinaciju...) i da primaju informacije preko elektronske pošte. Takođe, planirana obuka za korišćenje digitalnih tehnologija podrazumeva i osposobljavanje za praćenje stručnih savetovanja iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i nege, a koja su namenjena upravo osobama iz isključenih kategorija (starija populacija hroničnih bolesnika Roma), koju će Savetovalište NARCIS on-line organizovati u više navrata i po posebnim potrebama ugrožene grupe, tokom realizacije ovog projekta. Stručna savetovanja preko on-line platformi podrazumevaće kontinuirane nastupe specijalno obučenih lica iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i nege (stalno: psiholog i socijalni radnik, a po potrebi zainteresovane grupe još i: lekar, nutricionista i fizioterapeut). On-line savetovanje podrazumevaće dvosmernu komunikaciju, gde će korisnici usluga imati mogućnost da postavljaju pitanja i odmah dobijaju konkretne savetodavne odgovore od stručnih lica Savetovališta NARCIS.

Obuka za rad preko digitalnih platformi biće organizovana u prostorijama partnera na projektu ROMANI CIKNA, koje je opremljeno potrebnim tehničkim uređajima i koje se nalazi u samom naselju “Marko Orlović”. Takođe, naglašavamo da će ovaj prostor i usluge povremenog korišćenja digitalnih uređaja, korisnicima će biti dostupni kako tokom realizacije projekta, tako i nakon isteka donatorskog programa. Ovo je naročito važno za one korisnike koji nemaju u ličnom vlasništvu kompjuter, lap-top ili savremeni mobilni aparat.

Obuka na digitalnim tehnologijama doprineće i kvalitetnijem ostvarivanju prava korisnika posebno u oblasti socijalne zaštite. Dosadašnja iskustva Savetovališta NARCIS pokazuju da je često neophodno za ostvarivanje pojedinih prava dostaviti i adekvatnu dokumentaciju i to skeniranu i poslatu elektronskom poštom. U ovim uslugama, pored planirane obuke, korisnici će kako tokom projekta, tako i nakon isteka donatorskog programa, imati aktivnu pomoć posebnog osoblja u prostorijama partnerske organizacije ROMANI CIKNA.I mi na zdravo imamo pravo!

I mi na zdravo imamo pravo!

I mi na zdravo imamo pravo!

Izrada internet prezentacije www.uzrro.rs u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske organizacijama civilnog društva o sprovođenju socijalno-inovativnih projekata – Swiss PRO“. Udruženje zdravstvenih radnika nacionalne asocijacije Rasinskog okruga isključivo je odgovorna za sadržaj internet prezentacije www.uzrro.rs koji ne predstavlja nužno stavove Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.

UZRRO

Telefon: +381 691180345; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NARCIS

Telefon: +381 37 350 6000; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sva prava zauzeta © 2018 UZRRO